Hyundai Ioniq Electric: Hoogspanningsbatterij (lithium-ion polymeer) - Systeemoverzicht elektrische auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Hoogspanningsbatterij (lithium-ion polymeer)

Hoogspanningsbatterij

OPMERKING
  • Gebruik voor het laden van de hoogspanningsbatterij uitsluitend een speciaal daarvoor ontwikkelde lader.

    Het gebruik van verschillende typen laders kan grote consequenties hebben voor de levensduur van de auto.

  • Zorg ervoor dat de ladingstoestandmeter van de hoogspanningsbatterij niet op "L (Low)" of "0" komt te staan.

    Als de ladingstoestand is gedaald tot "L (Low)" of "0" en deze situatie gedurende langere tijd blijft bestaan, kan de hoogspanningsbatterij beschadigd raken en moet hij wellicht zelfs vervangen worden, afhankelijk van de mate van achteruitgang.

  • Als de auto betrokken is bij een aanrijding adviseren we u contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer om te laten controleren of de hoogspanningsbatterij nog steeds aangesloten is.

Verwarmingssysteem hoogspanningsbatterij

Het verwarmingssysteem voor de hoogspanningsbatterij voorkomt dat het uitgangsvermogen van de batterij afneemt als de temperatuur van de batterij laag is. Als de laadstekker wordt aangesloten schakelt het verwarmingssysteem automatisch in, afhankelijk van de temperatuur van de hoogspanningsbatterij.

Hierdoor kan de laadtijd korter worden dan bij auto's zonder een verwarmingssysteem voor de hoogspanningsbatterij. Maar de mate van lading kan hoger zijn, dankzij de werking van het verwarmingssysteem voor de hoogspanningsbatterij.

OPMERKING
Het verwarmingssysteem voor de hoogspanningsbatterij wordt ingeschakeld als de laadstekker aangesloten wordt op de auto.

Het verwarmingssysteem voor de hoogspanningsbatterij werkt mogelijk niet als de temperatuur van de batterij lager wordt dan - 35°C (-31°F).

Belangrijkste onderdelen elektrische auto

On-Board Charger (OBC): Extern apparaat om de hoogspanningsbatterij (langzaam) te laden. Inverter: Zet gelijkstroom om in wisselstroom voor de voeding van de elektromotor en zet wissels ...

EV-modus

Als u het EV-menu in het AVN homescherm selecteert of de EV-toets aan de rechterzijde van het bedieningspaneel voor de airconditioning inschakelt, kunt u de EV-modus oproepen. Raadpleeg het afz ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Ontgrendelen klep laadaansluiting in noodsituatie
Als de klep van de laadaansluiting niet geopend kan worden door een ontladen accu of een storing in de bedrading, kan de klep worden geopend door de achterklep te openen en aan de noodontgrend ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Opbergvakken voorin
Dashboardkastje - Openen: aan de handgreep trekken en de klep van het dashboardkastje openklappen. - Sluiten: De klep van het dashbo ...

Modellen: