Hyundai Ioniq Electric: Bediening reductieoverbrenging - Reductieoverbrenging - Rijden met uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Bediening reductieoverbrenging

WAARSCHUWING

Om de kans op ernstig letsel te beperken:

  • Controleer ALTIJD de omgeving rond de auto op de aanwezigheid van anderen, in het bijzonder kinderen, alvorens de transmissie in stand D (rijden) of R (achteruit) te zetten.
  • Controleer voordat u de auto verlaat altijd of de transmissie in stand P (parkeren) staat, activeer de parkeerrem en zet de startknop in stand OFF. Als deze voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd, kan de auto onverwacht en abrupt in beweging komen.

Bediening reductieoverbrenging

Selecteer de standen van de transmissie door de schakelknop in te drukken.

Trap voor uw eigen veiligheid altijd het rempedaal in voordat u de transmissie in een andere stand zet.

Stand transmissie

Stand transmissie

De schakelstandindicator in het instrumentenpaneel geeft, als de startknop in stand ON staat, aan in welke stand de transmissie staat.

Stand P (parkeren)

Zorg ervoor dat de auto volledig tot stilstand is gekomen voordat stand P (parkeren) wordt ingeschakeld.

Druk, om de transmissie van stand R (achteruit), stand N (neutraal) of stand D (rijden) in stand P (parkeren) te zetten op knop [P].

Als u de auto uitzet in stand D (rijden) of stand R (achteruit), schakelt de transmissie automatisch naar stand P (parkeren).

WAARSCHUWING
  • Wanneer u tijdens het rijden stand P (parkeren) inschakelt, kunt u de controle over de auto verliezen.
  • Zet als de auto tot stilstand is gebracht altijd de transmissie in stand P (parkeren), activeer de parkeerrem en zet de auto uit.
  • Gebruik stand P (parkeren) niet in plaats van de parkeerrem.

Stand R (achteruit)

Gebruik deze stand om achteruit te rijden.

Druk om stand R (achteruit) in te schakelen op knop [R] terwijl u het rempedaal ingetrapt houdt.

Stand N (neutraal)

De wielen en de transmissie zijn niet aan elkaar gekoppeld.

Druk om stand N (neutraal) in te schakelen op knop [N] terwijl u het rempedaal ingetrapt houdt.

Trap altijd het rempedaal in als u de transmissie vanuit stand N (neutraal) in een anders stand zet.

Als de bestuurder de auto uit probeert te zetten in stand N (neutraal), blijft de transmissie in stand N (neutraal) staan en gaat de startknop naar stand ACC.

Om de auto vanuit stand ACC uit te zetten, zet u de startknop in stand ON, drukt u op knop [P] en zett u de startknop in stand OFF.

Als het bestuurdersportier wordt geopend binnen 3 minuten nadat de startknop in stand ACC gezet wordt en de transmissie in stand N (neutraal), wordt de auto automatisch uitgeschakeld en schakelt de transmissie naar stand P (parkeren).

Stand D (rijden)

Dit is de normale rijstand.

Druk om stand D (rijden) in te schakelen op knop [D] terwijl u het rempedaal ingetrapt houdt.

Schakelblokkeersysteem

Voor uw veiligheid heeft uw auto een schakelblokkeersysteem dat voorkomt dat de transmissie uit stand P (parkeren) of N (neutraal) in stand R (achteruit) of stand D (rijden) kan worden gezet zonder dat het rempedaal wordt ingetrapt.

Om te schakelen van stand P (parkeren) of stand N (neutraal) naar stand R (achteruit) of stand D (rijden):

  1. Houd het rempedaal ingetrapt.
  2. Start de auto of zet de startknop in stand ON.
  3. Druk op de knop stand R (achteruit) of stand D (rijden).

Als de accu (12 V) ontladen is

U kunt de transmissie niet in een andere stand zetten als de accu ontladen is.

Start uw auto met een hulpaccu (zie "Starten met hulpaccu" in hoofdstuk 6) of neem contact op met een officiƫle Hyundai-dealer.

Parkeren

Breng de auto volledig tot stilstand en blijf het rempedaal ingetrapt houden. Zet de selectiehendel in stand P (parkeren), activeer de parkeerrem en zet het contact in stand LOCK/OFF. Neem de sleutel met u mee wanneer u de auto verlaat.

Reductieoverbrenging

...

Meldingen LCD-display

Schakelvoorwaarden niet vervuld De melding verschijnt in het LCDdisplay als de rijsnelheid te hoog is om de transmissie in een andere stand te zetten. Verlaag de rijsnelheid alvorens de tran ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Starten van de auto
Neem, terwijl u de Smart Key bij u draagt, plaats in de bestuurdersstoel. Doe voor het starten van de auto de veiligheidsgordel om. Activeer de parkeerrem. Schakel alle elektrische systeme ...

Hyundai Ioniq Electric. Meters en tellers
Snelheidsmeter De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid van de auto aan en is gekalibreerd in kilometers per uur (km/h). De weergave van de snelheidsmeter is afhankelijk van de geselecteerde rij ...

Modellen: